Warunki rezerwacji i anulacji

Warunki rezerwacji i anulacji

 1. Rezerwacja usług jest obowiązująca z chwilą wpłacenia zaliczki w wysokości co najmniej 40% wartości zamawianych usług, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Anulowanie rezerwacji:
  1. na 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług, pobierane jest 10% wartości zaliczki na pokrycie kosztów manipulacyjnych,
  2. 100% zaliczki zwracane jest w przypadku :
   1. z przyczyn leżących po stronie Spółki,
   2. z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia skorzystanie z pobytu,
   3. z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy.
  3. odwołanie rezerwacji w terminie krótszym, niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu powoduje utratę całości przedpłaty.
  4. warunkiem otrzymania zwrotu zaliczki jest przesłanie pisma rezygnacyjnego wraz z dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zgłoszenia faktu rezygnacji lub telefonicznie (091) 321-44-52, 321-23-12. W pozostałych przypadkach zaliczka nie jest zwracana.
 3. W przypadku skrócenia pobytu, wysokość uiszczonej odpłatności za świadczone usługi pomniejsza się o wartość niewykonanych usług w przypadku:
  1. z przyczyn leżących po stronie Spółki,
  2. z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,
  3. z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy
 4. Warunkiem otrzymania zwrotu części opłaty jest złożenie pisma rezygnacyjnego oraz przesłanie dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zgłoszenia faktu rezygnacji.
 5. W przypadku nie skorzystania z opłaconych usług z przyczyn innych niż wymienione w pkt.3 – świadczeniobiorca ponosi pełną odpłatność.
 6. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej zapłaty za zarezerwowane usługi przed skorzystaniem z nich.
 7. W przypadku wynajęcia pokoju wieloosobowego przez jedną osobę, opłata za dobę hotelową wzrasta o 50% za każde wolne łóżko w pokoju.
 8. Jeżeli osoba zamieszkująca pokój wieloosobowy uiści opłatę tylko za swoje łóżko, Spółka ma prawo sprzedać pozostałe wolne miejsca.
 9. Za każdą dodatkową osobę, nie korzystającą z dodatkowego miejsca noclegowego (powyżej liczby miejsc noclegowych w pokoju), pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 50% ceny hotelowej.