Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku “Uzdrowisko Świnoujście” S.A. nie będzie już realizować świadczeń związanych z rehabilitacją ogólnoustrojową finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, to świadczenie polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. mogą Państwo skorzystać z:

Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w
 

Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „ ADAM-EWA”, 
ul. Emilii Gierczak 2,
72-600 Świnoujście.


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:

 

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • ginekologicznego,
 • urologicznego.

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Podczas przyjęcia do zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni). Skierowanie powinno zawierać:

 

 

 

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ, kody resortowe)
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania.
 • numer telefonu do kontaktu lub e-mail
 • zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.
 • Do skierowania powinna być dołączona kserokopia aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzająca rozpoznanie medyczne wpisane na skierowaniu.

Czas trwania rehabilitacji –  do 6 tygodni.

Uwaga! „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym  obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne ( Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami )

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się listownie lub telefonicznie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na podstawie  pisemnego wniosku pacjenta z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.).  W przypadkach innych niż medyczne potwierdzonych pisemnie, termin może być przełożony  na koniec kolejki.

Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów pod

nr telefonu +48 91 327 95 20 , poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-10:00

Skierowanie na reh. ogólnoustrojowa Adam-Ewa
 

OBOWIĄZKOWE  OPŁATY :

 1. Ubezpieczony ponosi odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w   Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej zgodnie z art.18 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz & 27 pkt. 8 Zarządzenia  nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r.
 2. Ubezpieczony ponosi opłatę uzdrowiskową (klimatyczną), zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście, której wysokość aktualnie wynosi 4,80 zł za jeden dzień pobytu.
 3. Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu do ośrodka i z powrotem