Oferta pracy - Kierownik Działu Technicznego

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2,  zatrudni osobę na stanowisko

 

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

Do zakresu głównych obowiązków osoby zatrudnionej na wyżej wymieniony stanowisku należy: 

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją obiektów budowlanych i budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami;
 • nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę: remontami, naprawami i przeglądami obiektów;
 • ustalanie harmonogramów i planów remontów, napraw, pracy instalacji i urządzeń;
 • współpraca z inspektorami nadzoru poszczególnych branż w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zagadnień dotyczących ochrony środowiska;
 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia książek obiektów;
 • administrowanie Bazą Transportu przy ul. Karsiborskiej 8;
 • współudział w opracowywaniu planów, bieżących analiz ekonomicznych i sprawozdawczości dot. realizacji zadań konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz gospodarki paliwowo-energetycznej, wodno-kanalizacyjnej;
 • kierowanie pracą zespołu pracowników zatrudnionych w dziale technicznym.

 

Oferty proszę kierować na adres:

 •  „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. ul. Nowowiejskiego 2, Świnoujście
 • telefon Sekretariat (pn-pt 7:00-15:00) 91 321 37 60