Projekt Admirał I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”. 

Tytuł projektu: „Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”.

Na dzień 30.06.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramem rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I – zaawansowanie 100 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 100 %

Roboty elektryczne – zaawansowanie 100 %

Roboty sanitarne – zawansowanie 100 %

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 100 %

Budynek z basenem -zaawansowanie100 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 100 %

Roboty elektryczne – zawansowanie  100 %

Roboty sanitarne – zawansowanie   100 %

Roboty dodatkowe -zaawansowanie :

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 1 do nr 14 – 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 15 do nr 22- 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności nr 23 – 100%

Roboty budowlane realizowane zostały zgodnie z zaktualizowanym Harmonogram rzeczowo-finansowym z dnia 09.01.2015r.

Zaawansowanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania umowy podstawowej

nr ZP/UŚ/PA/01/2014 z dnia 27.01.2014r zgodnie z § 10 zostało zafakturowane

do kwoty 7 742 615,66 zł/ netto tj. 89,83 % wartości umowy.

1.      Zakończenie robót i przekazanie obiektu do użytkowania.

W dniu 26.05.2015r. pismem znak Ldz.0322/2015 Wykonawca robót zgłosił zakończenia robót budowlanych objętych umowa podstawową nr ZP/UŚ/PA/01/2014 z dnia 27.01.2014r.

W dniu 27.05.2015r. złożono wniosek do PINB w Świnoujściu o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W dniu 28.05.2015r. została wydana Decyzja nr 12/2015 znak PINB 5121.12.2015.JC udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji obejmującej przebudowę Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu.

W dniu 29.05.2015r. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego dokonała protokólarnego odbioru i przekazania do użytkowania  obiektu  RORL Admirał I.

Na Dzień Na dzień 31.03.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramem rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I– zaawansowanie 83,10 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 82,12 %

Roboty elektryczne – zaawansowanie 77,85 %

Roboty sanitarne – zawansowanie 87,22 %

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 92,68 %

Budynek z basenem -zaawansowanie 76,86%

Roboty budowlane – zaawansowanie 81,20 %

Roboty elektryczne – zawansowanie  62,84 %

Roboty sanitarne – zawansowanie   61,97 %

Roboty dodatkowe -zaawansowanie :

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 1 do nr 14 – 100%

Roboty dodatkowe – protokoły konieczności od nr 15 do nr 22- 100%

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z zaktualizowanym  Harmonogram rzeczowo-finansowym z dnia 09.01.2015r.

Na dzień 31.12.2014r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek Admirał I– zaawansowanie 62,42 %

Roboty budowlane – zaawansowanie 57,98 %

Roboty elektryczne – telefoniczne i komputerowe – zaawansowanie 72,03%

Roboty elektryczne – instalacje elektryczne – 69,15 %

Roboty elektryczne linie kablowe NN 100%

Roboty elektryczne  – instalacje niskoprądowe 25,39%

Roboty sanitarne 74,36%

Roboty sanitarne – wentylacja i klimatyzacja- 65%

Roboty sanitarne węzeł cieplny- 100%

Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne 92,68%

Budynek z Basenem-  52,24%

Roboty budowlane – 59,15%

Roboty elektryczne – telefoniczne i komputerowe 40%

Roboty elektryczne – instalacje elektryczne 57,82%

Roboty elektryczne – instalacje niskoprądowe 26,27%

Roboty sanitarne  22,36%

Roboty sanitarne – wentylacja i klimatyzacja 17,47%

Łączna ilość wykonanej pracy to 59,50 % 

Imprezy w ramach RPO

Wernisaż

17 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” zamienił się w galerię sztuki. Na dachu budynku towarzyszącego Admirał I, którego przebudowa została dofinansowana ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 odbył się wernisaż fotograficzny. Była to impreza zorganizowana w ramach Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA pt. ZAPROŚ FAMĘ DO SIEBIE. Projekt ten jest firmowany przez warszawską Galerię PRZECHODNIĄ, która specjalizuje się w prezentacji prac plastycznych i fotograficznych. Tym razem był to wernisaż fotografii prosto z odległej Japonii. Autorami zdjęć są Sylvia i Bart Pogoda z warszawskiej Galerii Przechodniej. Szacowana ilość gości uczestniczących w wernisażu to ok 50 osób.

Na koniec wernisażu, każdy z odwiedzających miał czas na podziwianie zaprezentowanych fotografii. Wystawa potrwa do  28.08.2015r. Dodatkowo gospodarze umilili te chwile słodkim poczęstunkiem.