Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza  spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w Świnoujściu, 

 

OGŁASZA

 

Przedłużenie postępowania kwalifikacyjnego wszczętego na podstawie uchwały Nr 690/IX/2022 z dnia 07.07.22022 r. na stanowiska: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Głównego Księgowego

 

 

Rada Nadzorcza spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. Uchwałą Nr 691/IX/2022 z dnia 29.07.2022 postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Uchwały NR 690/IX/2022 Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Uzdrowisko Świnoujście S.A. oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Uzdrowisko Świnoujście S.A.:

 

  1. Załącznik nr 1 do ww. Uchwały pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym: do dnia 12.08.2022r. do godziny 15:00

 

            Data otwarcia zgłoszeń -  17.08.2022 r.

 

Termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego 19.08.2022r.

https://www.uzdrowisko.pl/bip/postępowanie kwalifikacyjne”;

 

 

  1. Załącznik nr 2 do ww. uchwały pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym: do dnia 12.08.2022r. do godziny 15:00

 

            Data otwarcia zgłoszeń -  17.08.2022 r.

 

Termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego 19.08.2022r.

https://www.uzdrowisko.pl/bip/postępowanie kwalifikacyjne”.

 

 

Pozostałe postanowienia Uchwały określone w Zał. nr 1 i Zał. nr 2 pozostają bez zmian.