„Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Henryk” w Świnoujściu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2”

ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ- ZPL Henryk- zadania MD

umowa zpl Henryk MD

OPZ

Odpowiedzi I- zpl Henryk

Odpowiedzi II zpl Henryk

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia          ( SIWZ) w zakresie części I – IDW oraz części III OPZ oraz zmienia treść Ogłoszenia w związku z  wyłączeniem z zadania nr 2 – „Elektroterapia: urządzenia do suchego masażu wodnego i utworzeniem nowego zadania nr 5 pod nazwą: Urządzenie do suchego masażu wodnego.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2018r. godzina 10:00.


Pismo zmiana IDW, dodatk. zad., zmiana terminu

Ogloszenie o zmianie ogl. - zpl Henryk

Formularz ofertowy po modyf.

OPZ - Reh. med. z V zadaniem przetarg.

Protokoł z otwarcia ofert sprzęt ZPL

unieważnienie 1,2,3,4

Informacja o wyborze- zadanie 5

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia