Informacja o II etapie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza  Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w Świnoujściu, 

 

OGŁASZA

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczące procedury w II postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

 

W dniu 4 października 2022 roku o godzinie 15:00 upłynął ostateczny termin składania zgłoszeń na ww. stanowisko w Spółce „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
Informujemy, że w ww. terminie do  Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. wpłynęły 3 oferty, na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko w dniu 5 października 2022 r.  dokonała otwarcia ofert i  przystąpiła do oceny formalnej złożonych ofert .

W wyniku dokonania oceny do II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  zakwalifikowała następujących kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 

  1. Jerzy Woliński,
  2. Dawid Szymański,
  3. Jarosław Kwiatek,

 

Drugim etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które odbędą się  w dniu 13 października 2022 roku, godz. 10:00 – 12:00

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci powinni stawić się z ważnym dowodem osobistym.